6 maart 2016 - Algemene Ledenvergadering 2016

6 maart 2016 - Algemene Ledenvergadering 2016

Zoals naar gewoonte starten wij, de Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium vzw, onze nieuwe naam, met deze vergadering ons seizoen. Dit ondertussen al voor 32ste keer.  Wij behoren ondertussen reeds tot de “oudere clubs” die rechtstreeks afhangen van Ferrari Italië.

 

Na een intro van onze voorzitter, waarin hij ook nog even het schielijk overlijden van Jean-Marc De laruelle, een ex bestuurslid van onze vereniging, aanhaalde. Wij namen een minuut stilte in acht want dit was toch wel het minste wat we konden doen voor hzm. JM, het ga je goed hierboven. Hij, onze voorzitter, overliep  het afgelopen seizoen nog eventjes, en wist enkele nieuwtjes en weetjes  te vertellen. Na hem was het woord aan onze penningmeester Guy. Hij overliep de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar en wist te zeggen dat de balans ook dit jaar weer positief werd afgesloten. Beste leden, dit kan alleen dank zei jullie waarvoor onze dank. Ook dit jaar zullen we weer in de werking van de club investeren. Het bewijs hiervoor is dat we ondertussen een beamer aangekocht hebben. Hij kan voor een legio van zaken gebruikt worden. Zoals o.a. het presenteren van powerpoint presentaties, TV uitzendingen weergeven enz. Jullie zullen ondertussen wel allen weten waar zo’n apparaat voor kan dienen. We zien nog verdere investeringen te doen in de loop van het jaar.

Na de pauze nam onze secretaris het woord. Er moest dit jaar ook statutair gezien een nieuw bestuur verkozen worden. Het zittende bestuur stelde zich unaniem opnieuw kandidaat samen met een nieuwkomer, Giorgio Carrata. Het bestuur werd bevestigd door jullie allen, ten minste de aanwezige leden. Ook onze nieuwkomer werd bevestigd. Nadien werd er nog een 2de stemming gehouden. Onze naam moest aangepast worden en dit op vraag van SFC Scarl, het overkoepelende orgaan van de officiële Ferrari clubs wereldwijd met zetel in de Via Abetone Inferiore 4, 41053 Maranello Mo, Italia. Ook dit werd door de aanwezige leden positief goedgekeurd. Verder wist hij ook nog enkele nieuwe zaken te vertellen zoals de inhoud van de welcome kit die bij de nieuwe lidkaarten hoort. Ook de vernieuwde werking van Scarl werd aangehaald. Betreffende data voor het fabrieksbezoek voor dit jaar, daar kon hij nog geen uitsluitsel over geven gewoonweg omdat ze nog steeds geen datums vrijgegeven hebben in Maranello. Maar van het ogenblik dat we ze binnenkrijgen zal zonder fout de datum aan jullie mede gedeeld worden.  Nadien werden er nog enkele vragen van onze leden beantwoord in het vragenuurtje. 

Een gedeelte van onze leden verlieten de zaal en keerden huiswaarts, maar zo’n 45 personen bleven nog om deel te nemen aan het afsluitend etentje. Ook nu werd het eten, een smakelijke lasagna, klaargemaakt door ondertussen toch stilaan onze huiskoks, L’Arte Di Vivere. Iedereen was er unaniem over dat de kookploeg zich ook nu weer overtroffen had en menigeen vroeg en kreeg nog een 2de portie geserveerd die dan ook weer smakelijk naar binnen gesmuld werd.

Omstreeks 18.30 uur keerde iedereen van de blijvers ook huiswaarts. Hopelijk krijgen we dit jaar een fantastisch F1 seizoen en mogen we tijdens het afsluitend seizoensetentje een nieuwe wereldkampioen F1 in de Ferrari rangen begroeten.

Wordt lid van Scuderia Ferrari Club Genk

Wil je lid worden van de Scuderia Ferrari Club Genk en mee genieten van de sfeer, de evenementen en de voordelen?
Vul dan even uw gegevens in op de pagina "lid worden" en wij contacteren u zo snel mogelijk!

Lid worden →

Wordt lid van onze community